Bestuurdersaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Als bestuurder of toezichthouder van een onderwijsinstelling kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van de beslissingen van het gehele bestuur. Schade die ontstaat door de fout van een andere bestuurder, kan u dus persoonlijk aangerekend worden. Sterker nog, uw privévermogen in het geding!

Wilt u zich verzekeren tegen dit risico?

Een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt bestuurders en toezichthouders tegen de financiële gevolgen van aansprakelijkheidsclaims, en dus ook voor eventuele verweer- en proceskosten. Deze verzekering dekt aansprakelijkheid die voortvloeit uit:
  • Onrechtmatige daden
  • Nalatigheid
  • Onjuiste adviezen en andere vormen van wanprestatie door de bestuurders.

Hieronder leest u enkele concrete voorbeelden van bestuurdersaansprakelijkheid.

Meer weten?

We vertellen u graag meer over de aansprakelijkheid van bestuursleden of toezichthouders van uw onderwijsinstelling, -koepel of stichting. Neem contact op met de specialisten van Meeùs Onderwijs. Zij staan voor u klaar en nemen graag uw zorgen uit handen.

Neem contact op
  • Aangaan van verbintenissen wetende dat de vennootschap daar niet aan kan voldoen;
  • Een slecht debiteurenbeleid voeren waardoor te veel vorderingen niet geïnd worden;
  • Een slecht personeelsbeleid voeren met als resultaat stakingen en onrust;
  • Aan derden een onjuiste beeld van de werkelijkheid voorspiegelen;
  • Frauduleus handelen tegenover de eigen vennootschap of derden;
  • Op roekeloze wijze garanties ten behoeve van (interne of externe partijen) afgeven.

Waar wordt de premie op gebaseerd?

We hebben toch al een aansprakelijkheidsverzekering voor de school, waarvoor is deze dan noodzakelijk?

Er is weinig jurisprudentie op dit vlak, dus het valt wel mee met de noodzaak van deze polis?

lk ben de commercieel directeur en niet de financieel directeur... Dus hoe kan ik voor het financieel beleid persoonlijk aansprakelijk worden gesteld?

lk ben veel op reis, dus die beslissingen heb ik niet genomen!

Kan iedereen met een vordering op de rechtspersoon een claim tegen het bestuur instellen?

Dienen wijzigingen in het bestuur of in de raad van commissarissen gemeld te worden?