Evenementen

Reizen
Van een muziekuitvoering of toneelvoorstelling tot een een jubileum of een congres: er vinden in en om uw onderwijsinstelling jaarlijks heel wat evenementen plaats. U besteedt veel tijd en energie aan de organisatie van uw evenementen. Wanneer een evenement niet door kan gaan, is dat al spijtig genoeg. Maar het betekent vaak ook een grote financiële strop. Om deze kosten op te vangen, kunt u een evenementenverzekering afsluiten.

Waarom zou u een evenementenverzekering afstluiten?

Er kunnen zich altijd onvoorziene zaken voordoen rondom een evenement waardoor uw instelling voor hoge kosten komt te staan. Denk aan:
 • het afgelasten van het evenement vanwege verhindering van een van de hoofdpersonen door ziekte of een ongeval;
 • u wordt aansprakelijk gesteld voor een persoonlijk ongeval tijdens het ongeval;
 • u wordt aansprakelijk gesteld voor schade aan gehuurde of geleende zaken;
 • het gebouw loopt schade op door een evenement kan in veel gevallen extra worden meeverzekerd.

Al deze zaken kunnen meeverzekerd worden op een evenementenverzekering.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de voordelen, voorwaarden en mogelijkheden van een evenementenverzekering voor uw onderwijsinstelling? Neem contact op met de specialisten van Meeùs Onderwijs. Zij staan voor u klaar en nemen graag uw zorgen uit handen.

Neem contact op
 • Niet doorgaan van het evenement
  Hierbij worden de kosten gedekt die tevergeefs gemaakt zijn, omdat het evenement niet door kan gaan, moet worden uitgesteld, voortijdig moet worden afgebroken of tijdelijk moet worden onderbroken. Stel bijvoorbeeld dat de zaal waar het evenement moet gaan plaatsvinden, vlak ervoor afbrandt. De oorzaak van het niet doorgaan van het evenement moet buiten uw wil liggen. Weersomstandigheden en het niet verschijnen van personen vallen niet onder deze rubriek.
 • Niet verschijnen van personen
  Deze rubriek dekt het risico dat voor het evenement onmisbare personen (bijvoorbeeld de jubilaris, de modekoning of de band waar alles om draait) niet verschijnen door plotselinge ziekte, ongeval of overlijden.
 • Aansprakelijkheid
  Hierbij wordt de schade aan derden die door de organisatoren of hun medewerkers is veroorzaakt gedekt. De premie is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het aantal bezoekers, de tijdsduur en het karakter van het evenement.
 • Ongevallen
  Deze rubriek dekt het ongevalrisico van (naar keuze) de organisatoren, medewerkers en deelnemers gedurende de tijd dat het evenement plaatsvindt en op de daarvoor bestemde locatie.
 • Objecten
  Hier geldt een dekking bij schade door storm, brand, ontploffing, kortsluiting of diefstal na braak. Voor diefstal na braak aan een tent wordt alleen uitkering verleend als de tent permanent wordt bewaakt. De premie wordt mede bepaald door de locatie van het object (binnen of buiten het gebouw waar het evenement plaatsvindt).

We hebben als school toch al een aansprakelijkheidsverzekering, waarom dan deze extra verzekering afsluiten?

Onze studenten organiseren op een externe locatie een concert waar bezoekers tegen een vergoeding een kaartje voor kunnen kopen… moeten we dan iets extra’s regelen?