Aansprakelijkheid

Stages

Aansprakelijkheid

Waarom heeft een onderwijsinstelling dan toch een stagedekking nodig?
De AVB van de stagebieder keert, bij schade aan derden, namelijk niet altijd voor 100% uit. Denk maar aan een "eigen risico" op de polis. De AVB van de onderwijsinstelling biedt de stagebieder een aanvullende dekking om bijvoorbeeld dit eigen risico op de polis van de stagebieder te vergoeden.

Daarnaast kan er door de stagiair tijdens de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden ook schade worden toegebracht aan zaken, al dan niet onder opzicht *, van de stagebieder. In beide gevallen "beschermt" de AVB van de onderwijsinstelling de stagebieder. Gelet op een eventuele maximale uitkering is het wel van belang dat zowel de stagebegeleider als de stagebieder attent zijn op het gebruik van enorm kostbare apparaten/werktuigen (lees: zeer hoog eigen risico) terwijl de toegevoegde waarde voor de stagiair in het kader van zijn stageopdracht wellicht nihil is.

Meer weten?

Neem dan contact op met de specialisten van Aon Onderwijs. Zij staan voor u klaar en nemen graag uw zorgen uit handen.

Neem contact op

* Zaken die verzekerde of iemand namens hem onder zich heeft, zoals in beheer, ter bewaring, in huur, in gebruik, ten vervoer, ter bewerking of ter behandeling.