Stages

Stages

Stage

Stage is steeds vaker een verplicht onderdeel van het lesprogramma. Er zijn veel verschillende stagevormen en stageplaatsen, elk met een eigen risicoprofiel en verzekering. Het risico van stage bij een landbouwbedrijf vraagt immers om een andere oplossing dan de stage op de afdeling Debiteuren van een verzekeraar. Een stagiair motorvoertuigtechniek werkt met andere apparatuur dan de stagiair die gaat bloemschikken.

Schade aan stagiairs

Volgens de wet valt een stagiair onder de verantwoording van de aanbieder van de stage. Het stagebedrijf dient te zorgen voor een veilige werkomgeving, goede instructies, zorgplicht, etc. Wanneer een student bij zijn stage letselschade oploopt, kan de stagebieder aansprakelijk worden gesteld.

Schade door stagiairs

Ook is het stagebedrijf verantwoordelijk voor alle mogelijke schade die ontstaat door de inzet van een stagiair. Een stagiair is gelijk gesteld aan een werknemer.

Weet u in hoeverre u verantwoordelijk bent voor stagiairs?

Schade waarvoor het stagebedrijf niet verzekerd is, komt voor rekening van de onderwijsinstelling. Om dit risico te beperken biedt Aon Onderwijs een secundaire stagedekking op de aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen. In deze hand out leest u wie verantwoordelijk is bij stage en wanneer de schoolverzekering kan worden aangesproken.

We helpen u graag verder

Voor alle vormen van stages nemen de specialisten van Aon Onderwijs u graag de zorgen en het regelwerk uit handen door:
  • Controle op juistheid van stagecontracten
  • Bieden maatwerkdekking voor verschillende stagerisico's
  • Geven voorlichting stagebedrijven, begeleiders en ouders.


Meer weten?

Neem dan contact op met de specialisten van Aon Onderwijs als u meer wilt weten over onze oplossingen voor stages binnen Nederland. Zij staan voor u klaar en nemen graag uw zorgen uit handen.

Neem contact op