Ongevallen

Reizen
Uw studenten hebben veel activiteiten buiten uw onderwijsinstelling die sterk met hun opleiding verbonden zijn. Ze zijn op weg van of naar school, gaan op stage, op werkweek of excursie of ze verzorgen een presentatie of expositie elders in het land. Als er dan een ongeluk gebeurt waar zij lichamelijk letsel aan overhouden, is dat natuurlijk erg vervelend. U bent misschien niet aansprakelijk, maar u voelt zich wel verantwoordelijk. Veel onderwijsinstellingen kiezen er daarom voor om voor hun studenten, docenten, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers een verzekering af te sluiten voor dit risico.

Lage premie, goed verzekerd

U sluit een ongevallenverzekering om de financiële gevolgen van een ongeval te verzachten. Bij een ongeval met letsel keert deze verzekering een vast bedrag uit, ongeacht wie er schuld aan heeft. Met het bedrag kunnen slachtoffers extra kosten of tijdelijke inkomensachteruitgang opvangen. Zeker wanneer iemand blijvend invalide wordt, is dit geen overbodige luxe. Bij overlijden keert de verzekering een bedrag uit aan de nabestaanden. Ook biedt de verzekering dekking voor medische kosten die niet zijn gedekt door de zorgverzekering en voor claims die onder het eigen risico van de zorgverzekering vallen.

Meer weten?

Neem contact op met de specialisten van Meeùs Onderwijs voor een goed advies over de juiste ongevallenverzekering voor uw onderwijsinstelling. Ze nemen u het regelwerk graag uit handen en staan voor u klaar.

Neem contact op
  • Een leerling rent van de trap en valt, hij houdt hier blijvend letsel aan over;
  • Een medewerker komt om het leven door een bedrijfsongeval.

Wat is de definitie van een ongeval?

Wie zijn verzekerd?

Wanneer biedt deze verzekering dekking?

Wat is verzekerd?

Welke activiteiten zijn o.a. niet verzekerd?

Hoe zit het met de dekking tijdens de voor,- tussen- en naschoolse opvang?

Binnen welke tijd dient een overlijden te worden gemeld?

Binnen welke termijn dienen overige schadeclaims te worden gemeld?

Is er ook dekking voor schade aan kleren en bril?

Geldt de dekking ook tijdens stage?