Bestuurdersaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Als bestuurder of toezichthouder van een onderwijsinstelling kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van de beslissingen van het gehele bestuur. Schade die ontstaat door de fout van een andere bestuurder, kan u dus persoonlijk aangerekend worden. Sterker nog, uw privévermogen in het geding!

Wilt u zich verzekeren tegen dit risico?

Een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt bestuurders en toezichthouders tegen de financiële gevolgen van aansprakelijkheidsclaims, en dus ook voor eventuele verweer- en proceskosten. Deze verzekering dekt aansprakelijkheid die voortvloeit uit:
  • Onrechtmatige daden
  • Nalatigheid
  • Onjuiste adviezen en andere vormen van wanprestatie door de bestuurders.

Hieronder leest u enkele concrete voorbeelden van bestuurdersaansprakelijkheid.

Meer weten?

We vertellen u graag meer over de aansprakelijkheid van bestuursleden of toezichthouders van uw onderwijsinstelling, -koepel of stichting. Neem contact op met de specialisten van Meeùs Onderwijs. Zij staan voor u klaar en nemen graag uw zorgen uit handen.

Neem contact op