Meeùs en Onderwijsverzekeringen

Meeùs en Onderwijsverzekeringen

Voor iedere onderwijsinstelling in Nederland is Meeùs de partner voor verzekerbare risico’s. Meeùs kent het onderwijsveld en is al ruim een halve eeuw in staat haar kennis, ervaring en expertise te vertalen naar concrete verzekeringen voor basisscholen, voortgezet onderwijs, AOC en ROC, MBO- en HBO-instellingen, universiteiten en onderwijskoepels, besturen en onderwijsstichtingen.

Samenwerken met Meeùs betekent dat u altijd een gesprekspartner op niveau heeft die weet wat belangrijk is voor uw instelling. Die begrijpt welke zaken er voor u in de dagelijkse praktijk spelen – in en om de gebouwen, bij de leerlingen, studenten, het onderwijzend personeel en bij bijvoorbeeld ouders- en welke relevante ontwikkelingen op stapel staan.