Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Uw onderwijsinstelling kan op verschillende manieren door verschillende (rechts)personen aansprakelijk gesteld worden:

 • op basis van de wet (bij een onrechtmatige daad)
 • omdat u volgens de tegenpartij uw contractuele verplichtingen niet (volledig) nakomt

Onderaan deze pagina leest u enkele voorbeelden van claims. Het liefst voorkomt u aansprakelijkheidsclaims natuurlijk helemaal. Meeùs helpt u graag met advies hoe u dit doet.

Wat doet u wanneer u toch aansprakelijk wordt gesteld?

Krijgt u toch te maken met een claim? Dan is het goed te kunnen vertrouwen op een aansprakelijkheidsverzekering die aansluit op de praktijk van uw onderwijsinstelling. Uw onderwijsinstelling kan feitelijk niet zonder een goede bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Meer weten?

Neem contact op met de specialisten van Meeùs Onderwijs. Zij helpen u graag met het vinden van een goede en betaalbare verzekering.

Andere vormen van aansprakelijkheid

Voor onderstaande vormen van aansprakelijkheid zijn andere verzekeringen nodig:
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
  Individuele bestuurders kunnen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van beslissingen van het gehele bestuursorgaan.
 • Werkgeversaansprakelijkheid
  Medewerkers en bestuurders kunnen u als werkgever aansprakelijk stellen wanneer hen iets overkomt, bijvoorbeeld wanneer zij aan het verkeer deelnemen.
 • Beroepsaansprakelijkheid
  Opdrachtgevers kunnen uw instelling aansprakelijk stellen wanneer u of uw medewerker schade veroorzaakt door een fout of een verkeerd advies.

Meer weten?

Neem dan contact op met de specialisten van Meeùs Onderwijs. Zij staan voor u klaar en nemen graag uw zorgen uit handen.

Neem contact op