Belangrijke informatie over Ziektewet en WGA

Geplaatst op : 10 februari 2017
Belangrijke informatie over Ziektewet en WGA

Heeft u de Ziektewet en/of de WGA voor uw organisatie verzekerd bij het UWV? Meeùs kan voor u onderzoeken of er een beter alternatief is. Dat levert in veel situaties forse kostenbesparingen op.

Naast financiële consequenties bent u afhankelijk van het UWV voor de begeleiding van uw (ex-)werknemers. De ervaring leert helaas dat het UWV dit niet adequaat genoeg doet. Het vervelende is dat de rekening wel bij u komt te liggen.

Deel dit artikel met uw HR-collega

Als uw adviseur informeren we u graag zo goed mogelijk over al uw verzekeringszaken. Over schadeverzekeringen, maar ook over verzuimzaken. Wellicht is dit artikel daarom ook interessant voor uw HR-collega.

Deel dit bericht met uw HR-collega


Wat adviseren wij u?

  • Kleine werkgevers (loonsom 2015 tot € 322.000): controleer de sectorindeling.
    Kleine instellingen betalen een sectorpremie. Deze premie wordt bepaald door de uitkeringslast van de hele sector. De eigen uitkeringslast is niet van invloed op de hoogte van de premie. Bent u ingedeeld als kleine werkgever? Controleer dan of uw organisatie door het UWV in de juiste sector is ingedeeld.
  • Middelgrote werkgevers (loonsom 2015 tussen € 322.000 en € 3.220.000): controleer de sectorindeling, de uitkeringslasten 2015 en de weging.
    Middelgrote werkgevers betalen een combinatie van een sectorpremie en een individuele premie. De gedifferentieerde premie is een gewogen gemiddelde tussen het sectorrisico en de eigen uitkeringslast. Bent u een middelgrote werkgever? Wij adviseren u te controleren of uw instelling door het UWV in de juiste sector is ingedeeld, of de uitkeringslasten juist zijn bepaald en of de weging juist is toegepast. Meeùs kan u hierbij ondersteunen.
  • Grote werkgevers (loonsom > € 3.220.000): controleer de uitkeringslasten 2015.
    Grote werkgevers betalen een individuele premie. De gedifferentieerde premie wordt volledig bepaald door de eigen uitkeringslast. Controleer of de uitkeringslasten voor uw organisatie juist zijn bepaald. Meeùs kan u hierbij ondersteunen.

Waarom hier aandacht aan besteden?

De gevolgen van een uitkering kunnen groot zijn.

 Een rekenvoorbeeld:
 Loonsom: € 4 miljoen. Minimum WGA-premie: 0,08%. Uitkomst: € 3.200 
 Stel dat een werknemer € 25.000 WGA-uitkering heeft gehad. De premie wordt dan: 0,96%= € 38.400  

  Conclusie: Door de WGA-uitkering (€ 25.000) moet er € 35.200 meer premie betaald worden.
  Dat is ruim 40% meer dan de oorspronkelijke WGA-uitkering zelf.
Onze werkwijze

Meeùs kan u ondersteunen in alles wat met arbeidsrisico’s te maken heeft. Of er nu sprake is van eigenrisicodragerschap of verzekerd zijn bij het UWV. Wij bieden helder inzicht bij het maken van keuzes.

Meeùs kijkt verder dan alleen de financiële consequenties. Onze specialisten houden ook rekening met de mogelijkheden voor re-integratie en preventie, alternatieven voor het garantiefonds en ook bijvoorbeeld het verplichte eigenrisicodragerschap voor de WW.


Wilt u meer informatie over dit risico?

Neem dan contact op met adviseur onderwijs Saskia Knegtmans, te bereiken op 06 20 43 54 87. Of direct met de inkomensspecialist Jos Walraven, te bereiken op 06 54 36 75 93. Zij helpen u graag verder.


Neem contact op