Waardering voor webinar datalekken

Geplaatst op : 23 november 2016
Meldplicht Datalekken: 5 aandachtspunten voor het onderwijs

Half oktober hield Meeùs Onderwijs een webinar over datalekken. Toehoorders waardeerden het webinar met een 8. Saskia Knegtmans, doelgroepmanager onderwijs, was één van de sprekers. In dit interview licht zij haar ervaring met het webinar toe.


Het 'publiek'

"Ik vond de diversiteit in functies van de aanwezigen opmerkelijk. Onder de toehoorders waren bestuurders (directie of CvB), controllers, beleidsadviseurs en verantwoordelijken voor operations. Voor mij geeft dit het belang aan van het onderwerp op alle vereiste niveaus in de organisatie. Vaak zien mijn klanten datalekken/cybercrime als 'iets van de ICT-afdeling'. Maar uiteraard zou het risico veel breder binnen de organisatie gemanaged moeten worden”.

Polls & vragen

Tijdens het webinar werden verschillende polls gehouden en het was mogelijk vragen te stellen. Opmerkelijk waren de antwoorden van de poll "Wat heeft voor u meer impact; een afgebrande locatie of imagoschade door een datalek?". De reacties waren ongeveer gelijk verdeeld.

Saskia werd door de uitslag op deze poll niet verrast: "Het bewustzijn van de schade door een datalek groeit, mede dankzij de publiciteit en de voorlichting van de Autoriteit Persoonsgegevens. En natuurlijk de mogelijke boete van ruim € 800.000. Ik merk inmiddels dagelijks dat onderwijsinstellingen het onderwerp serieus nemen. Steeds vaker krijg ik vragen over het risico en vragen klanten om meer informatie".

In het webinar heeft Saskia de vraag 'Passen mijn verzekeringen nog wel bij de risico’s van mijn huidige organisatie?' uitgebreid behandeld. "Uw huidige aansprakelijkheidsverzekeringen bieden geen of zeer beperkt dekking voor dit risico. De cyberpolis biedt een oplossing voor de schade die voortkomt uit een datalek. U kunt dan denken aan de kosten voor communicatie naar gedupeerden, juridische kosten, claimsafhandeling, herstelkosten en ook (nog) boetes. Onderwijsinstellingen zijn zich nog onvoldoende bewust dat deze kosten fors kunnen oplopen".

Onderzoek Meldplicht Datalekken

In het webinar boden wij een kosteloze benchmark aan op basis van een onderzoek via een digitale vragenlijst. Inmiddels zijn de resultaten bekend. Enkele uitkomsten hiervan zijn:

  • Bijna de helft van de onderwijsinstellingen denkt dat een bewerkersovereenkomst niet verplicht is. Dit is wel degelijk het geval.
  • Minder dan één vijfde van de onderwijsinstellingen meldt gegevensverwerking van medewerkers en leerlingen bij de AP.
  • De helft van de onderwijsinstellingen heeft een geschreven privacy beleid.
  • Slechts één vijfde van de onderwijsinstellingen heeft een draaiboek klaarliggen over hoe te handelen bij een datalek.
Saskia: "Het informatiedocument Meldplicht datalekken & privacy in het onderwijs is ook voor u beschikbaar. Laat daarvoor hier uw gegevens achter. Heeft u het webinar gemist? U kunt het terugkijken door op deze link te klikken. Wilt u persoonlijke toelichting en advies? U bereikt mij op 06 20 43 54 87."
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: