Wat u in 2016 écht moet weten over de Wet BeZaVa

Geplaatst op : 6 mei 2016
Wat u in 2016 écht moet weten over de Wet BeZaVa

2016 wordt een belangrijk jaar voor u als werkgever. Een jaar waarin u keuzes moet maken en waarin eigenriscodragerschap en verzuimbeleid de sleutelwoorden zijn. Op dit terrein kunt u veel winnen, maar ook verliezen. Maar waar gaat het precies over?


Wet BeZaVa: Wat is dat?

Letterlijk betekent dit: de Wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van Vangnetters. In het verleden werd deze wet ook wel Modernisering Ziektewet genoemd. Deze wet is ingegaan op 1 januari 2013. U heeft op 1 januari 2017 de mogelijkheid om volledig grip te krijgen op 12 jaar financieel risico van verzuim en arbeidsongeschiktheid van al uw medewerkers. U was al verantwoordelijk voor de vaste medewerkers en hun arbeidsongeschiktheid. Door de wet BeZaVa wordt u dat ook voor uw flexmedewerkers.

Wat is het risico?

U loopt nu ook financieel risico voor uw flexmedewerkers. Dat zijn uw medewerkers met bepaalde tijdcontracten of een oproepovereenkomst. Dit risico ontstaat bij ziekmelding en loopt óók door na het einde van het contract. De medewerker gaat ziek uit dienst en meldt zich bij het UWV voor een Ziektewetuitkering. Hieruit kan een WIA-uitkering volgen. Deze uitkeringen betaalt u in de vorm van gedifferentieerde premie ZW-flex en WGA-flex aan het UWV. Dit is voor een periode van 12 jaar.

Hoe kan ik grip krijgen op het risico?

Door de wet BeZaVa wordt u niet alleen financieel verantwoordelijk, het geeft u óók de mogelijkheid om meer grip te krijgen op het verzuimrisico en de financiële gevolgen. Per 1 januari 2017 kunt u als werkgever de regie krijgen op het verzuim en arbeidsongeschiktheid van al uw medewerkers. Dat kan door eigenrisicodrager te worden (of te blijven) voor Ziektewet, WGA-flex en WGA-vast. Tot die tijd is dit alleen mogelijk voor Ziektewet en WGA-vast. Nu WGA-flex er per 1 januari 2017 bij komt, kunt u alleen nog voor beide regelingen (WGA-vast en WGA-flex) tegelijk risico dragen.

Ik ben al eigenrisicodrager voor de WGA. En nu?

Dan zult u vóór 1 oktober opnieuw deze keuze kenbaar moeten maken. U ontvangt van uw huidige verzekeraar een voorstel voor het totale WGA-risico. Om een voorstel specifiek voor uw bedrijf te kunnen maken vragen verzekeraars extra gegevens op (via de naverrekening van uw huidige verzekering of via een aparte brief). Het is belangrijk dat uw verzekeraar(s) over de juiste informatie beschikken. Alleen daarmee kunnen zij u een passend voorstel doen en kunt u opnieuw een weloverwogen keuze maken. Let op! Doet u niets? Dan gaat u automatisch naar het UWV voor een periode van drie jaar. De voorstellen van de verzekeraars hiervoor verwachten wij in juli 2016.

Ik ben nog geen eigenrisicodrager voor de WGA. En nu?

Gaat (of blijft) u bij het UWV? Of brengt u het risico onder bij een verzekeraar? Wie eigenrisicodrager wil worden voor de WGA, moet uiterlijk op 1 oktober 2016 een garantieverklaring hebben van zijn verzekeraar. Om een goede keuze te maken vraagt dat van u als werkgever aandacht en advies. Zeker als u grip en zicht op (de kosten van) uw verzuim wilt hebben is het goed om uw opties opnieuw onder de loep te nemen. Doe dit ruim op tijd zodat u uw keuze ruim op tijd kunt maken.

Meer weten?

Neem contact op met de specialisten van Meeùs Onderwijs voor meer informatie. Zij staan voor u klaar en nemen graag uw zorgen uit handen.

Neem contact op

Andere interessante artikelen:

Lees meer over:
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: