Preventietips voor de zomervakantie

Geplaatst op : 23 juni 2016
Preventietips voor de zomervakantie

De zomer is weer aangebroken! Een periode waarin bijvoorbeeld uw gebouw(en) minder bezet is/zijn of zelfs leeg staat/staan. Dat brengt risico's met zich mee. Onderstaand enkele tips die het risico op vervelende schades verkleinen en mogelijke onderverzekering voorkomen.


Om schade te voorkomen….

Wateroverlast door regen
In de zomermaanden kan er door hevige regenval aanzienlijke waterschade ontstaan. Door de grote hoeveelheid regen die in korte tijd valt, kan het water soms niet snel genoeg worden afgevoerd. Denkt u daarom aan het reinigen van dakgoten en controleer op verstoppingen van hemelwaterafvoer en putten op het schoolplein. Sluit ook alle ramen goed af.

Papier- en afvalcontainers
Brand in een container kan gemakkelijk overslaan naar het gebouw. Ook is een container tegen de gevel een gemakkelijke opstap naar het dak van uw schoolgebouw. Plaats daarom uw containers minimaal 10 meter van het gebouw of in afgesloten ruimten. Zorg dat containers niet te verplaatsen zijn en dat ze afgesloten zijn om brandstichting in de container te voorkomen. Verwijder vuil zoals pallets bij de gebouwen om de kans op brandstichting te verkleinen.

Boeken, tablets, waardevolle spullen
Is uw voorraad boeken en/of tablets volledig verzekerd? Veel onderwijsinstellingen krijgen iedere zomer weer een partij boeken binnen of slaan tablets op. Bij brand of diefstal zijn de financiële gevolgen voor u. Zorg er daarom voor dat u tijdig onze onderwijsspecialisten op de hoogte stelt van deze voorraad. Haal daarnaast de waardevolle spullen (computers, tablets en andere (kleine) kostbare items) uit het zicht van mogelijke inbrekers.

Wateraansluitingen
Als bij een koffiezetapparaat, koeling of vaatwasser een slang kapot gaat, is de kans op aanzienlijke waterschade groot. Sluit daarom tijdens vakantie altijd alle kranen af. Ook kan de lekkage brand veroorzaken. Als u een waterslot plaatst, voorkomt dit veel narigheid. Deze sluit namelijk de watertoevoer af als de druk door een lek wegvalt.

Brievenbus
Tijdens de vakantieperiode kan uw brievenbus een kwetsbare opening in uw gebouw zijn doordat bijvoorbeeld brandend materiaal naar binnen wordt gegooid. Voorkom dit tijdens de zomervakantie door de brievenbus af te plakken / dicht te maken. Maak met postbedrijven afspraken over het tijdelijk 'vasthouden' of 'doorsturen' van de post om er zeker van te zijn dat u wel post ontvangt.

TL verlichting
Een knipperende of zwak licht uitstralende TL-buis kan zeer heet worden. Brandbare materialen bij de TL-verlichting of stof op een TL buis kunnen hierdoor ontbranden. Controleer voor de zomervakantie de TL verlichting en vervang de defecte lampen.

Inbraakalarm
Als uw gebouw een inbraakalarminstallatie heeft, controleert u dan voor de zomervakantie of de adresgegevens en telefoonnummers van degene die bij een calamiteit gewaarschuwd moet worden nog actueel zijn. Dit kunt u bij de meldkamer doen. 

Na de vakantie
Door de zomervakantie heeft het water voor langere tijd stil gestaan. Wij adviseren u direct na de vakantie de kranen een tijdje open te zetten en alle WC's een keer door te spoelen.


Heeft u aan het volgende gedacht…

  • De zomervakantie is vaak het moment van verbouwing. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden van een CAR-verzekering. U leest hierover meer in dit artikel.
  • Gebruikt u de zomervakantie voor vernieuwing van de inventaris? Wellicht zijn de verzekerde bedragen dan niet meer voldoende. Als u tijdig de vernieuwing doorgeeft aan onze onderwijsspecialisten zorgen zij voor actuele verzekerde bedragen.
  • Sommige van uw studenten lopen tijdens de zomervakantie stage. Wanneer zij een ondertekend stagecontract hebben, zijn eventuele schades ook in deze periode gedekt. Zorg dat uw studenten weten met wie zij in de zomervakantie contact kunnen opnemen in geval van schade.


Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met een specialist van Meeùs Onderwijs via het telefoonnummer: 070 30 28 954. Uiteraard kunt u ook met ons in contact komen via het contactformulier en via onderwijs@meeus.com.
Reacties (0)
Plaats een reactie via een van uw sociale netwerken
Resterend aantal karakters: